MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country: An Integrated Conceptual Framework

It is widely acknowledged in international business (IB) studies that a host country can play a critical role in the strategic development of MNC subsidiaries.

Tác giả:           Nguyen Thi Thanh Mai, John F. Cassidy
In trong:          Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:                  Tập 32, Số 2, 2016, tr. 77-86

Ngôn ngữ:       Tiếng Anh
Từ khóa:          MNC subsidiary, embeddedness, host country

Tóm tắt:         It is widely acknowledged in international business (IB) studies that a host country can play a critical role in the strategic development of MNC subsidiaries. This study departs from the traditional embeddedness concept, which expresses the relationships between MNCs and the national context of host countries, and develops an integrative framework based on four different approaches: the transaction cost and internationalization approach; the resource-based view and micro-political approach; the network paradigm; and the approach of economic geographers. This integrative framework may be used in future research to provide a deeper analysis of the relationship between the multinationals and the local host milieu.

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn