Nghiên cứu phương pháp kiểm tra sai sót của dữ liệu kế toán hỗ trợ kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng Luật Benford kết hợp với các phương pháp xác suất thống kê để ước lượng sai sót của các khoản mục kế toán, làm cơ sở đánh giá tính trung thực các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Tác giả:    Trần Thứ Ba, Nguyễn Việt Hưng

In trong:    Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:           Tập 32, Số 3, 2016, tr. 60-69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa:    Luật Benford, kiểm tra số liệu, phương pháp kiểm toán

Tóm tắt:    Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng Luật Benford kết hợp với các phương pháp xác suất thống kê để ước lượng sai sót của các khoản mục kế toán, làm cơ sở đánh giá tính trung thực các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu kế toán (nhật ký chung) của 29 doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trên chỉ tiêu doanh thu cho thấy mức sai lệch tương đối bình quân của nhóm các doanh nghiệp có vốn FDI là không lớn nhưng mức sai sót tuyệt đối bình quân là khá lớn. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp Việt Nam (vừa và nhỏ) thì ngược lại. Luật Benford kết hợp với lý thuyết xác suất thống kê cũng như các kỹ thuật phân tích định lượng thật sự là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho Kiểm toán viên trong quá trình phân tích cơ bản để phát hiện sự sai sót (hay gian lận) trong dữ liệu kế toán.

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn