Ban Biên tập

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Phó trưởng ban:
TS. Nguyễn Anh Thu

Thành viên:
TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Phạm Văn Dũng
PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki
PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

Nhân sự: 
ThS. Nguyễn Thị Thục An (Trợ lý Ban biên tập)
ThS. Đậu Kiều Ngọc Anh
Cộng tác viên: 
PGS.TS. Tạ Kim Ngọc

 


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn