Tác động lan tỏa của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế: Trường hợp của các nước ASEAN-5

Nghiên cứu gợi ý chính sách tăng trưởng nên tập trung vào đầu tư gia tăng năng suất của khu vực xuất khẩu.

Tác giả:    Đào Thị Bích Thủy

In trong:    Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:           Tập 32, Số 3, 2016, tr. 81-88

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa:   Tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tác động lan tỏa

Tóm tắt:  Trong giai đoạn 1990-2014, nhóm 5 nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức khá với tốc độ bình quân hàng năm là 5,32%. Đóng góp vào thành tựu tăng trưởng này phải kể đến vai trò của xuất khẩu. Cũng trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong xuất khẩu của cả nhóm đạt 9%. Phân tích hồi quy trên cơ sở mô hình tăng trưởng kinh tế của Feder (1982) cho nhóm 5 nước giai đoạn 1990-2014 cho thấy xuất khẩu có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thông qua tác động lan tỏa với 1% tăng trong xuất khẩu dẫn đến 0,11% tăng trong sản lượng của các khu vực khác. Bên cạnh đó, năng suất của khu vực xuất khẩu cũng ở mức cao hơn năng suất của các khu vực khác trong nền kinh tế. Nghiên cứu gợi ý chính sách tăng trưởng nên tập trung vào đầu tư gia tăng năng suất của khu vực xuất khẩu.

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn