Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế, trong đó đi sâu xem xét ảnh hưởng cụ thể của chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng hoạt động của cơ quan công quyền đối với tăng trưởng kinh tế.

Tác giả:     Nguyễn Thanh Hằng

In trong:     Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:            Tập 32, Số 3, 2016, tr. 71-80

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt

Từ khóa:    Chất lượng hàng hóa, dịch vụ công, mô hình tác động cố định, tăng trưởng kinh tế

Tóm tắt:    Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế, trong đó đi sâu xem xét ảnh hưởng cụ thể của chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng hoạt động của cơ quan công quyền đối với tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy dữ liệu bảng của các nước trên thế giới giai đoạn 2006-2014, dựa trên mô hình tác động cố định cho thấy chất lượng hàng hóa, dịch vụ công thật sự có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ công được đề xuất là áp dụng TQM, mô hình chính phủ điện tử và mô hình dịch vụ điện tử.

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn