Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua quy trình gồm: nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tài chính.

Tác giả:    Trịnh Thị Phan Lan

In trong:    Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:           Tập 32, Số 3, 2016, tr. 51-59

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa:   Quản trị rủi ro tài chính, rủi ro tài chính, công cụ tài chính phái sinh

Tóm tắt:    Bài viết phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua quy trình gồm: nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, các khía cạnh về thông tin và truyền thông liên quan tới rủi ro, mức độ tham gia của hội đồng quản trị và bộ phận kiểm soát nội bộ cũng được đề cập trong nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy, công tác quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mới thể hiện ở bề rộng, chưa đi vào chiều sâu. Công tác quản trị rủi ro tài chính ở các doanh nghiệp còn yếu ở khâu đo lường và đánh giá tác động của rủi ro tài chính.

>> Xem chi tiết

  
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn