Phản ứng của thị trường với thông báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 và phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét phản ứng của thị trường thông qua giá cổ phiếu với thông báo thay đổi cổ phiếu và tỷ trọng trong danh mục quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM).

Tác giả:     Võ Xuân Vinh, Đặng Bửu Kiếm

In trong:    Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:           Tập 32, Số 3, 2016, tr. 18-27

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa:    Thay đổi cổ phiếu trong VNM, quỹ đầu tư nước ngoài, nghiên cứu sự kiện, lợi nhuận bất thường

Tóm tắt:    Ở Việt Nam, các thông báo của các quỹ đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư của nước ngoài luôn là những thông tin có ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bài viết sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 và phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét phản ứng của thị trường thông qua giá cổ phiếu với thông báo thay đổi cổ phiếu và tỷ trọng trong danh mục quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM). Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường không có phản ứng với thông tin thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM tại ngày công bố thông tin nhưng có phản ứng trước và sau ngày công bố thông tin. Nghiên cứu tìm thấy chứng cứ ủng hộ cho lý thuyết về sự thay thế không hoàn hảo cho trường hợp sự kiện thêm cổ phiếu vào danh mục quỹ VNM (giá tăng và giữ ở mức cân bằng mới) và sự kiện tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM (giá giảm và giữ ở mức cân bằng mới).

 

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn