Experiences of Green Credit Development: Lessons Learned for Vietnam

This article studies the experiences of green credit development in some countries in the world such as China, Korea, and Germany.

Tác giả:            Do Thi Van Trang
In trong:           Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số:                   Tập 32, Số 2, 2016, tr. 69-76

Ngôn ngữ:        Tiếng Anh
Từ khóa:          Green economy, green banking, green credit

Tóm tắt:         This article studies the experiences of green credit development in some countries in the world such as China, Korea, and Germany. From the difficulties in applying green credit in China, or the successes of applying green credit in Korea and Germany, this study highlights several recommendations and suggests lessons learned from these countries for Vietnam .

>> Xem chi tiết


 
 
Loading...
 
  Ban biên tập

Trưởng ban:


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


Phó trưởng ban:


TS. Nguyễn Anh Thu


Thành viên:


TS. Regina M. Abrami

PGS.TS. Christopher Gan

GS.TS. Matsui Yoshiki

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

GS. James Riedle

GS. TS. Takakuwa Soemon

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Võ Trí Thành

GS.TS. Trần Văn Thọ

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
 
free stats Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.4) 37547506    Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn